Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Försäljningen av Wideröe godkänd och SAS omförhandlar kreditfaciliteten

June 14, 2013 14:00

SAS koncernens försäljning av Wideröe Flyveselskap AS har godkänts av den norska konkurrensmyndigheten. Försäljningen förväntas slutföras under september 2013. De kostnadsreduktioner och försäljningar som genomförs i enlighet med 4XNG planen kommer att leda till förbättringar i SAS finansiella position och kassalikviditet.

I november 2012 omförhandlade SAS sin revolverande kreditfacilitet på 366 MEUR till en amorterande kreditfacilitet på 3 500 MSEK, uppdelad i två delar med separata villkor för nyttjande med förfall den 31 mars 2015. Långivarna är SAS fyra huvudägare, inklusive de skandinaviska staterna samt en grupp på sju banker, som alla deltog på lika villkor.

I samband med försäljningen av Wideröe har den amorterande kreditfaciliteten omförhandlats och ändrats. Åtgärderna i enlighet med 4XNG planen gör det möjligt för SAS att minska faciliteten till 2 000 MSEK. Faciliteten är uppdelad i två delar med separata villkor, en med förfall den 1 juni 2014 och en med förfall den 31 mars 2015. Faciliteten fortsätter att vara outnyttjad.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news