Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fortsatt hård konkurrens i Skandinavien

December 6, 2013 11:02

SAS transporterade totalt 2,2 miljoner passagerare under november 2013, en minskning med 2% jämfört med föregående år.Sedan juli har tillväxten i marknaden minskat samtidigt som konkurrensen ökat. Totala marknadskapaciteten har ökat med över 10% under hösten. Trots den kraftigt ökade konkurrensen transporterade SAS cirka 2% fler passagerare till/från och inom Sverige och Norge. Totalt ökade SAS kapaciteten under november med 3,2%. Den lägre tillväxten tillsammans med en ökande konkurrens medförde att kapaciteten inte absorberades vilket gjorde att totala kabinfaktorn sjönk med 2,8 procentenheter till 68,0%.

–       Trots den kraftigt intensifierade konkurrenssituationen lyckades SAS bibehålla sin position på kärnmarknaderna. Under dessa marknadsförhållanden väljer vi att försvara vår yield och ser att våra åtgärder för att effektivisera den operativa plattformen förbättrat vår konkurrenskraft. Det är glädjande att vi till och med transporterade fler passagerare i Norge och Sverige. Det understryker att SAS har det starkaste erbjudandet i Skandinavien. Marknadssituationen visar att det är helt nödvändigt att vi fortsätter att leverera på vårt omställningsprogram, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var under oktober 1,8% lägre än föregående år (rapporteras med en månads fördröjning) och PASK* var 4,8% lägre, svagt som förväntat.  Under november 2013 förväntas förändringen av yield och PASK också att bli negativ.

* Från november 2013 rapporterar SAS PASK istället för RASK. PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med reguljär ASK. Eftersom SAS guidade på utvecklingen av RASK i förra trafiktalen informerar SAS att RASK sjönk med 4,0% under oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news