Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Oförändrad trafik trots ökad konkurrens och marknadskapacitet

November 7, 2013 11:00

SAS koncernen transporterade 28 miljoner passagerare under räkenskapsåret 2012/2013. Under oktober ökade trafiken med 0,8%. Trafiktalen exkluderar från 1 oktober 2013 Widerøe, som såldes den 30 september. Den slutliga realisationsförlusten för Widerøe affären är nu fastställd.Sedan juli har tillväxten i marknaden minskat samtidigt som konkurrensen ökat. Trots detta steg SAS trafik med 0,8% i oktober. Ökningen drevs främst av en god tillväxt på de interkontinentala linjerna samt vissa inrikeslinjer inom Skandinavien. SAS ökade kapaciteten under oktober med 4%. Den lägre tillväxten tillsammans med en ökande konkurrens medförde att kapaciteten inte absorberades helt vilket gjorde att totala kabinfaktorn sjönk med 2,3 procentenhet till 72,3%.

–       Jag glädjer mig över månadens tillväxt på våra interkontinentala linjer som understryker att SAS har det starkaste erbjudandet i Skandinavien. Generellt för oktober ser vi, att lägre marknadstillväxt i kombination med ökad konkurrens har gjort att marknadsförhållandena gradvis försämrats. Under dessa marknadsförhållanden väljer vi att försvara vår yield och ser att våra åtgärder för att effektivisera den operativa plattformen förbättrat vår konkurrenskraft. Men marknadssituationen visar också att det är helt nödvändigt att vi fortsätter att leverera på vårt omställningsprogram, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var under september 3,9% lägre än föregående år (rapporteras med en månads fördröjning) och RASK var 7,4% lägre, något sämre än förväntat.  Under oktober 2013 förväntas förändringen av yield och RASK också att bli negativ.

Realisationsresultat från Widerøe fastställt

Den 30 september såldes Widerøe och det slutliga realisationsresultatet avseende försäljningen av Widerøe inklusive flygplan har nu fastställts vilket innebär att resultatet för det fjärde kvartalet 2012/2013 kommer att belastas med ytterligare 98 MSEK.

Latest news