Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 20 mars 2013

February 14, 2013 13:00

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 mars 2013.

Årsstämman äger rum kl. 14.00 på Clarion Hotel, Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda. Aktieägare äger även rätt att delta i årsstämman genom teleteknisk förbindelse kl. 14.00 på Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, Köpenhamn och kl.14.00 på Radisson Blu Nydalen Hotel, Nydalsveien 33, Oslo.

Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB:s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2012. Detta motiveras av SAS koncernens resultat och kassaflöde. En god finansiell position och handlingsutrymme är av vikt för att fullfölja samtliga åtgärder inom 4Excellence, 4XNG och framtida investeringar.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl. 13.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here