Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS är bäst i branschen på hållbarhet för tredje året på rad

May 7, 2013 07:30

Enligt den omfattande svenska varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index™ är SAS för tredje året på rad bäst på hållbarhet i flygbranschen.-       Det är oerhört glädjande att SAS (http://www.sas.se) hållbarhetsarbete uppskattas och värdesätts av allmänheten. Vi har arbetat i årtionden med hållbarhetsfrågor och ser det som en självklar integrerad del av vår verksamhet, säger Lars Andersen Resare, Miljö- och hållbarhetschef, SAS.

Sustainable Brand Insight (http://www.sb-insight.com/) genomför årligen undersökningen Sustainable Brand Index™ som är den mest omfattande varumärkesundersökningen på området hållbarhet i Sverige. Undersökningen baseras på FN:s riktlinjer Global Compact som anger hur företag skall arbeta med miljöansvar och socialt ansvarstagande. SAS har varit anslutna till FN:s Global Compact sedan 2003.

–          SAS hållbarhetsarbete består till stor del av att reducera de klimatpåverkande utsläppen. Målet är att reducera de totala koldioxidutsläppen med 20 procent 2015 jämfört med 2005. För att nå målet på kort sikt arbetar vi intensivt till exempel med att introducera nya flygplan i flottan, modifiera de existerande flygplanen och uppnå bränslebesparingar i den dagliga driften. På lite längre sikt kommer flygbränslen baserade på förnyelsebara källor och nya flygvägar i Europa att bidra till ytterligare utsläppsreduktioner, avslutar Lars Andersen Resare.

SAS minskade sina totala koldioxidutsläpp med 16 procent, under perioden november 2011 till och med oktober 2012, jämfört med kalenderåret 2005. Under samma period hade koldioxidutsläppet per passagerarkilometer minskat med 13 procent. Den positiva utvecklingen fortsätter i och med att koldioxidutsläppen per passagerarkilometer under perioden november 2012 till och med januari 2013 minskade med ytterligare 2 procent jämfört med samma period ett kalenderår tidigare.

För ytterligare information, kontakta:

Malin Selander
Pressansvarig Sverige, SAS
Telefon: +46 70997 4065
E-mail: malin.selander@sas.seSAS är Skandinaviens ledande flygbolag med billigt flyg (http://www.sas.se/Billigt-flyg/) till resmål i Europa, USA och Asien. SAS erbjuder flest lågprisbiljetter (http://www.sas.se/) i Skandinavien, med flygpriser inom Skandinavien, SAS lågpriskalender (http://www.sas.se/sv/erbjudanden/Lagpriskalender/?WT.ac=start_lagpriskalender) ger en smidig överblick på våra inrikesflyg (http://www.sas.se/Inrikesflyg/) och utrikesflyg (http://www.sas.se/Utrikesflyg/). SAS är medlem i Star Alliance. För mer information, besök www.sas.se.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here