Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1 500 MSEK

September 19, 2013 14:00

SAS koncernens moderbolag, SAS AB, emitterar ett icke-säkerställt seniort obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. Obligationslånet uppgår till 1 500 MSEK, har en fast kupongränta om 9,00% och löper på ca 4 år med förfall i november 2017.

Obligationslånet var kraftigt övertecknat. SAS avser att lista obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.
“Vi är nöjda med att ha placerat 1,5 miljarder SEK i obligationer. Detta är ytterligare ett kvitto på marknadens ökade förtroende för SAS och vårt åtgärdsprogram 4Excellence Next Generation som vi implementerar för fullt just nu. Obligationen kommer att användas till att refinansiera utestående obligationer,” säger Göran Jansson, vice VD och CFO för SAS koncernen.

Nordea Bank och Danske Bank agerade som arrangörer för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS Press office, +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here