Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning 2012

February 15, 2013 14:55

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för 2012 (januari-oktober) lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Reports and presentations/Annual reports, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter som anmält att de vill få ett exemplar av årsredovisningen.

Årsredovisningen innehåller slutliga beräkningar för SAS förmånsbestämda pensionsplaner som visar att estimatavvikelsen samt planändringar uppgår till 13,5 mdr SEK per 31 oktober 2012. Samtidigt beräknas effekterna från de nya pensionsvillkoren uppgå till 3,4 mdr SEK jämfört med tidigare kommunicerade 2,8 mdr SEK. Således beräknas proforma estimatavvikelser och planändringar, efter amortering, upplösning av latenta skatteskulder samt inklusive Widerøe’s estimatavvikelse, uppgå till 7,9 mdr SEK vilket är i nivå med beräkningarna i samband med fjärde kvartalsrapporten.

I övrigt innehåller årsredovisningen ingen ny väsentlig information, som inte tidigare offentliggjorts.

Utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB’s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret januari-oktober 2012. En god finansiell position och handlingsutrymme är av vikt för att fullfölja samtliga åtgärder inom 4Excellence Next Generation planen och framtida investeringar.

Årsstämma
Årsstämman i SAS AB avhålls den 20 mars 2013 kl 14.00 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (ParkInn by Radisson Copenhagen Airport) och i Oslo (Radisson Blu Nydalen Hotel).

För ytterligare information:
SAS pressjour +46 8 797 2944

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl. 14:55.

Latest news