Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2014

May 28, 2013 16:00

SAS koncernen planerar att under 2014 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Årsredovisning 2012/13                                                              2014-01-27
Delårsrapport 1, Nov-Jan 2014      2014-03-14
Delårsrapport 2, Feb-Apr 2014                             2014-06-18
Delårsrapport 3, Maj-Jul 2014                              2014-09-10

Delårsrapport 4, Aug-Okt 2014                            2014-12-18
Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras äga rum den 18 februari 2014.
Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2014 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december 2013 kommer att publiceras den 10 januari 2014).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar.

Latest news