Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS säljer Widerøe till en investerargrupp ledd av Torghatten

May 3, 2013 16:10

SAS koncernen (SAS) har idag undertecknat ett avtal om försäljning av 80% av sitt aktieinnehav i Widerøe’s Flyveselskap AS (Widerøe) till en investerargrupp bestående av Torghatten ASA, Fjord1 AS och Nordland Fylkeskommune (härefter referrerade som ’Investerargruppen’). SAS kommer att bibehålla 20% av aktierna i Widerøe men har för avsikt att avyttra hela ägarskapet i Widerøe under 2016.Försäljningen av Widerøe är ett viktigt steg i förbättringen av SAS finansiella position inklusive en betydande minskning av SAS skuldsättningsgrad. SAS kommer efter transaktionen att ha ett fortsatt kommersiellt samarbete med Widerøe som en viktig regional partner till SAS.

Som en del av transaktionen kommer SAS att sälja sju Dash Q400 flygplan till Widerøe, vilka för närvarande leasas av Widerøe från SAS. Lånen kopplade till dessa flygplan kommer att överföras till Widerøe. Därutöver har tre Dash Q400 flygplan sålts från SAS till Widerøe som sedan sålt dessa vidare till ett leasingföretag.

SAS kommer att erhålla cirka 2,0 mdr SEK i samband med försäljningen av Widerøe, inklusive flygplanstransaktionerna. Totalt kan likviden för de olika transaktionerna uppgå till 2,3 mdr SEK vid full avyttning under 2016. Den erhållna totallikviden kommer att minska nettoskulden med motsvarande belopp.[1] (http://#_ftn1) Därutöver kommer transaktionen att minska den tidigare offentligjorda negativa effekten på eget kapital från förändrade redovisningsregler avseende pensioner med cirka 1,0 mdr SEK från 7,9 mdr SEK till 6,9 mdr SEK. 1

Försäljningen av Widerøe förväntas resultera i en begränsad realisationsförlust för SAS på cirka 300 MSEK vid full avyttring under 2016.

”Denna avyttring är i linje med vår strategi att bygga ett långsiktigt finansiellt starkt SAS. Vi är mycket nöjda med att ha utvecklat Widerøe till ett framgångsrikt flygbolag under SAS ägarskap och vi ser fram emot att fortsätta stärka Widerøes position som det ledande regionala flygbolaget i Norge tillsammans med de nya ägarna”, säger Rickard Gustafsson, VD och koncernchef i SAS.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor vid försäljningar, inklusive godkännande från norska konkurrensmyndigheter, och förväntas slutföras under september 2013.

Översikt av Investerargruppen

Investerargruppen kommer att starta ett nytt företag i samband med transaktionen, WF Holding AS, som initiellt kommer att förvärva 80% av aktierna i Widerøe. Aktieägarna i WF Holding AS omfattar:

Torghatten ASA, en av de ledande transportgrupperna i Norge med cirka 3 000 anställda.

Fjord1, Norges största rederi med cirka 1 100 anställda.

Nordland Fylkeskommune, myndigheten i Nordland län i Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS

Corporate Communication

Press Office

Phone: +46 8 797 2944

———————————————————————-

[1] (http://#_ftnref1) Alla belopp har beräknats om till SEK vid nuvarande växelkurser.

Latest news