Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelsen i SAS – arvode

March 16, 2013 12:57

Valberedningen har till årsstämman i SAS AB föreslagit oförändrade arvoden till styrelsen i förhållande till de arvoden som fastställdes av årsstämman 2012.

Styrelsen i SAS AB beslutade som bekant den 5 november 2012 att sänka detta arvode med 30 procent och detta beslut står fast till styrelsen säger något annat. Efter årsstämman i SAS kommer styrelsen, när den konstituerar sig, formellt att återbekräfta detta beslut.

– Det har hela tiden varit den nuvarande styrelsens utgångspunkt att sänkningen på 30 procent också skulle gälla efter årsstämman. Det är därför naturligt att vi återbekräftar beslutet i den nya styrelsen när vi konstituerar oss efter årsstämman, säger Fritz H. Schur, styrelsens ordförande i SAS AB.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here