Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelsen i SAS – arvode

March 16, 2013 12:57

Valberedningen har till årsstämman i SAS AB föreslagit oförändrade arvoden till styrelsen i förhållande till de arvoden som fastställdes av årsstämman 2012.

Styrelsen i SAS AB beslutade som bekant den 5 november 2012 att sänka detta arvode med 30 procent och detta beslut står fast till styrelsen säger något annat. Efter årsstämman i SAS kommer styrelsen, när den konstituerar sig, formellt att återbekräfta detta beslut.

– Det har hela tiden varit den nuvarande styrelsens utgångspunkt att sänkningen på 30 procent också skulle gälla efter årsstämman. Det är därför naturligt att vi återbekräftar beslutet i den nya styrelsen när vi konstituerar oss efter årsstämman, säger Fritz H. Schur, styrelsens ordförande i SAS AB.

Latest news