Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

41 000 fler passagerare med SAS

January 10, 2014 11:02

SAS transporterade 1,7 miljoner passagerare under december 2013, en ökning med 2,5% jämfört med föregående år. Trafiken steg under december med 3,6% till följd av fler avgångar och nya linjer. Under kalenderåret 2013 transporterade SAS 25,4 miljoner passagerare.Efter en period med lägre tillväxt under hösten 2013 och trots fortsatt kraftig konkurrens, ökade återigen antalet passagerare under december. Framför allt var tillväxten stark i Sverige och Norge där antalet passagerare ökade med 8%. Även trafiken på USA-linjerna var stark med en passagerarväxt på 16%. Totalt ökade SAS kapaciteten under månaden med 4,9%. Kapaciteten absorberades i högre grad än tidigare månader, men kabinfaktor sjönk dock med 0,9 procentenheter till 69,3%.

–       Det är glädjande att vi trots den kraftiga konkurrenssituationen ökade antalet passagerare som reste med SAS under december. Kunderna väljer SAS och utfallet under månaden är ett tecken på ett konkurrensstarkt SAS som gör det möjligt att fasthålla en positiv utveckling samtidigt som vi investerar i vårt kunderbjudande, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var under november 4,6% lägre än föregående år (rapporteras med en månads fördröjning) och PASK* var 8,8% lägre, svagt som förväntat.  Under december 2013 förväntas förändringen av yield och PASK också att bli negativ.

* Från november 2013 rapporterar SAS PASK istället för RASK. PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med reguljär ASK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news