Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Carsten Dilling föreslås som ny styrelseledamot i SAS AB

February 4, 2014 14:10

Den 16 januari 2014 offentliggjordes kallelsen till årsstämman i SAS AB som äger rum den 18 februari 2014. I kallelsen framgick att valberedningen avsåg att vid en senare tidpunkt avlämna ett förslag till ny ledamot före årsstämman. SAS kompletterar härmed den tidigare lämnade informationen med följande förslag.

Valberedningen har beslutat föreslå till ny styrelseledamot Carsten Dilling, född 1962, som är VD och koncernchef för danska TDC. Innan nuvarande befattning har Carsten Dilling innehaft ett antal ledande positioner inom TDC koncernen såsom COO under fem år. Carsten Dilling började sin yrkesbana inom IBM där han arbetade under 17 år framför allt inom försäljning, marknadsföring och management i Danmark, Sverige och Frankrike. Carsten Dilling är styrelseledamot i Dansk Industry (DI) och Industriens Arbejdsgivere i København (IAK). Carsten Dilling har en HA & HD i Udenrigshandel från Copenhagens Business School.

SAS Group Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here