Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

April 28, 2014 09:00

Vid årsstämman i SAS AB den 18 februari 2014 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Finansdepartementet för svenska staten beslutat att göra en intern förändring som innebär att den nuvarande ledamoten Magnus Skåninger ersätts av Niklas Johansson i valberedningen för SAS AB. Niklas Johansson är finansråd och avdelningschef i svenska Finansdepartementet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Niklas Johansson, Finansdepartementet, för svenska staten

Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS Investor Relations

Latest news