Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offentliggörande av prospekt avseende erbjudande om preferensaktier i SAS

February 7, 2014 14:00

Som offentliggjorts tidigare idag har SAS AB (“SAS”) beslutat att lämna ett erbjudande till institutionella investerare och allmänheten i Danmark, Norge och Sverige avseende cirka 4 miljoner preferensaktier om totalt cirka 2 miljarder SEK.

Styrelsen för SAS har upprättat ett prospekt avseende erbjudandet och noteringen av de nya preferensaktierna på NASDAQ OMX Stockholm, vilket har godkänts av svenska Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations, på Carnegies hemsida www.carnegie.se, på Nordeas hemsida www.nordea.se under Sparande/Handla och placera samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt. Prospektet kan även, i den mån tillämplig värdepapperslagstiftning medger det, beställas från Nordea på telefon: +46 8 534 921 50.

Omkring den 10 februari 2014 kommer en informationsbroschyr till aktieägare i Skandinavien som är direktregistrerade i Euroclear Sweden respektive ett informationsbrev till skandinaviska aktieägare som är registrerade i danska VP Securities eller norska VPS med ytterligare information och om hur dessa ska gå tillväga för att delta i erbjudandet att skickas ut. Informationsbroschyren finns även tillgänglig på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Investor Relations. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

 
För ytterligare information:
Press Office telefon: +46 8 797 2944
SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2014 kl 14.00 CET.

Latest news