Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2015

December 22, 2014 07:00

SAS planerar att under 2015 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Årsredovisning 2013/14                                               2015-01-20
Delårsrapport 1, Nov-Jan 2015                                   2015-03-05
Delårsrapport 2, Feb-Apr 2015                                   2015-06-18
Delårsrapport 3, Maj-Jul 2015                                     2015-09-08
Delårsrapport 4, Aug-Okt 2015                                   2015-12-16

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras äga rum den 19 februari 2015.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2015 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december 2014 kommer att publiceras den 12 januari 2015).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here