Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS förvärvar Cimber

December 8, 2014 07:00

SAS har ingått ett avtal och förvärvat 100% av aktieinnehavet i Cimber A/S (Cimber).

Sedan 2004 har SAS ett wet lease-avtal (flygplan och besättning) med Cimber, som har en kostnadseffektiv produktionsplattform anpassad för att driva flygverksamhet med regionala jets. Förvärvet innebär en möjlighet för SAS att överföra produktion med mindre flygplan, bestående av 12 CRJ900 med bas i Köpenhamn, till Cimber. Därmed kan en mer fokuserad och flexibel produktion uppnås.

–       Genom förvärvet av Cimber får SAS tillgång till en specialist inom regionalflygningar med en mycket konkurrenskraftig produktionsplattform som kompletterar SAS produktion med större Airbus och Boeing flygplan. Tack vare förväntade synergier kan förvärvet av Cimber också möjliggöra att SAS kan upprätthålla och utveckla regionala linjer inom nätverket till förmån för SAS kunder, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Som en del av förvärvet tar SAS över Cimbers option på att motta CO2rättigheter för åren 2015-2020. Det nominella värdet för dessa rättigheter uppgår för närvarande till cirka 35 MDKK förutsatt att EU Kommissionen godkänner den danska allokeringsplanen för European Aviation Allowances (EUAA) för 2015-2020.

Avvecklingen av Cimbers nuvarande flygplansflotta, CRJ200 och ATR72 kommer att genomföras såsom tidigare beslutat av Cimber.

Värdet på transaktionen uppgår till 20 MDKK med slutbetalning i april 2015. Transaktionen måste godkännas av konkurrensmyndigheten i Danmark och är föremål för sedvanliga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2014 kl. 08.00.

Om Cimber

Cimber är ett danskt regional och internationellt flygbolag med huvudkontor i Sønderborg och baser på Kastrup flygplats. Flygbolaget grundades 1950 och flyger idag huvudsakligen på uppdrag åt andra flygbolag. Cimber har sedan 2004 ett wet leaseavtal med SAS som löper ut i mars 2015.

Latest news