Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning 2012/2013

January 27, 2014 17:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2012-oktober 2013 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Reports and presentations/Annual reports, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter som anmält att de vill få ett exemplar av årsredovisningen.

Årsredovisningen innehåller ingen ny väsentlig information som inte tidigare har offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké eller via separata pressmeddelanden.

Årsstämma
Årsstämman i SAS AB avhålls den 18 februari 2014 kl 15.00 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

För ytterligare information:
SAS pressjour +46 8 797 2944

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2014 kl. 17.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here