Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS tecknar avtal om regelbundna flygningar med biobränsle

November 19, 2014 11:00

SAS har, liksom Lufthansa Group och KLM, tecknat avtal med Statoil Aviation om fasta leveranser av biobränsle till Oslo flygplats. Efter att SAS blev först i luften i Norge och först från Arlanda flygplats i Sverige med iblandat biobränsle för drygt en vecka sedan, så markerar SAS med detta avtal att företaget tar ett ytterligare samhällsansvar för att sänka de klimatpåverkande utsläppen.

Statoil Aviation kommer i och med de avtal som ingåtts med Avinor och ovannämnda flygbolag att leverera 2,5 miljoner liter biobränsle till tankningsanläggningen vid Oslo flygplats. Detta motsvarar cirka 3 000 flygningar mellan Oslo och Bergen med 50 % iblandning av biobränsle, och gör OSL till den första större flygplats i världen som erbjuder fasta leveranser av biobränsle som en del av den dagliga operativa verksamheten från mars 2015.

– SAS har jobbat i över tio år med att påskynda kommersialiseringen av förnyelsebart bränsle, så detta är ett viktigt steg över till konkret handling på resan mot hållbart flyg, säger SAS koncernchef Rickard Gustafson.

SAS har genom att kontinuerligt förnya flygplansflottan, och ett omfattande effektiviseringsarbete i luften och på marken, minskat det totala CO2-utsläppet från flygbolaget med c:a 13 % sedan 2005. Under samma period har produktionen ökat. SAS är också det första och enda företaget i Skandinavien som bara har senaste generations flygplan i sin flotta. Från och med nästa år får SAS de mest bränslesnåla flygplanen på kort- och långdistans: Airbus 330 Enhanced, Airbus 320 Neo och därefter Airbus 350.

– När vi investerar i den senaste teknologin i luften så bidrar det till att reducera de klimatpåverkande utsläppen, men om vi snabbare och mer kraftfullt vill minska flygets negativa klimatpåverkan, så är leverans av biobränsle den viktigaste biten att få på plats, säger Rickard Gustafson

SAS har som ambition att använda syntetiskt bränsle mer och mer regelbundet under kommande år, och förväntar sig att biobränsle snart kommer att bli konkurrenskraftigt jämfört med fossila alternativ. För att komma dit krävs det också en heltäckande miljö- och avgiftspolitik från myndigheternas sida, som tar hänsyn till att luftfart är kollektivtrafik i en internationell hård konkurrens med små ekonomiska marginaler.

För mer information, kontakta:
Henrik Edström, pressansvarig SAS
070 997 25 42
henrik.edstrom@sas.se

Latest news