Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

2,2 miljoner passagerare reste med SAS i april

May 8, 2015 09:02

Under april valde totalt 2,2 miljoner passagerare att resa med SAS, en minskning med 9,6% jämfört en stark april månad föregående år. SAS ser dock en positiv utveckling i antalet resande i SAS Plus som ökade med 6,5%.

Passagerarutvecklingen i april ska sättas i relation till en kraftig trafikökning i april 2014 till följd av fler kampanjpriser. Trafiken ökade med 1,2% på inrikeslinjerna i Skandinavien men sjönk på de internationella linjerna. SAS totala kapacitet var 0,1% lägre under april än föregående år.

–       Även om antalet resande var lägre än föregående år utvecklades trafiken som planerat. Bokningsläget inför sommaren är som förväntat och den ökade andel kunder som väljer SAS Plus visar att våra kontinuerliga produktförbättringar uppskattas av kunderna. Konkurrensen fortsätter dock att vara mycket hård och det är därför helt nödvändigt att vi arbetar vidare med att skapa ett mer kostnadseffektivt och flexibelt SAS som snabbt kan agera på marknaden, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

SAS öppnar successivt 11 nya linjer och återkommer till flera populära sommardestinationer som Chania, Split, Pisa, Barcelona med flera.

Den valutajusterade yielden^ och PASK* under mars (rapporteras med en månads fördröjning) var 8,1% respektive 13% högre än föregående år. Under april 2015 förväntas den valutajusterade förändringen av  PASK  att bli oförändrad.

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here