Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU-domstolen upphäver EU-kommissionens beslut

December 16, 2015 14:48

EU-kommissionen beslutade den 9 november 2010 SAS Cargo och SAS koncernen för att tillsammans med 11 andra flygbolag ha deltagit i en global kartell kring flygfrakt. SAS dömdes till böter om 70,2 MEUR, men överklagade beslutet i januari 2011 till EU-domstolens första instans, General Court. EU-domstolen har idag, nästan fem år senare, upphävt EU-kommissionens beslut inklusive böterna om 70,2 MEUR.

EU-kommissionen kan överklaga dagens beslut till EU-domstolens högsta instans, Court of Justice of the European Union. Skulle EU-kommissionen välja att överklaga kommer SAS att fortsätta att kraftfullt försvara sig.

–       EU-domstolens dom är i enlighet med SAS position och visar att det var rätt av SAS att driva denna fråga vidare. SAS kommer nu att granska domen för att bestämma sitt fortsatta agerande i synnerhet gällande olika pågående civilrättsliga skadeståndsprocesser som till stor del bygger på det numera upphävda beslutet av EU-kommissionen, säger Marie Wohlfahrt, chefsjurist på SAS

SAS kommer inte att resultatföra återföringen av 70 MEUR förrän EU-domstolens dom har vunnit laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here