Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU-domstolen upphäver EU-kommissionens beslut

December 16, 2015 14:48

EU-kommissionen beslutade den 9 november 2010 SAS Cargo och SAS koncernen för att tillsammans med 11 andra flygbolag ha deltagit i en global kartell kring flygfrakt. SAS dömdes till böter om 70,2 MEUR, men överklagade beslutet i januari 2011 till EU-domstolens första instans, General Court. EU-domstolen har idag, nästan fem år senare, upphävt EU-kommissionens beslut inklusive böterna om 70,2 MEUR.

EU-kommissionen kan överklaga dagens beslut till EU-domstolens högsta instans, Court of Justice of the European Union. Skulle EU-kommissionen välja att överklaga kommer SAS att fortsätta att kraftfullt försvara sig.

–       EU-domstolens dom är i enlighet med SAS position och visar att det var rätt av SAS att driva denna fråga vidare. SAS kommer nu att granska domen för att bestämma sitt fortsatta agerande i synnerhet gällande olika pågående civilrättsliga skadeståndsprocesser som till stor del bygger på det numera upphävda beslutet av EU-kommissionen, säger Marie Wohlfahrt, chefsjurist på SAS

SAS kommer inte att resultatföra återföringen av 70 MEUR förrän EU-domstolens dom har vunnit laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news