Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i SAS koncernledning

January 19, 2015 07:00

–       Jag vill tacka Mats för en fantastik arbetsinsats under alla sina 27 år i SAS. Inte minst under de senaste åren har hans kompetens och engagemang varit värdefullt för vårt förändringsarbete och jag önskar honom all lycka när han nu lämnar SAS och går i pension, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef SAS.

I samband med att Mats Lönnkvist slutar i SAS genomförs en omstrukturering i koncernledningen. Förändringen innebär att SAS nya Chief of Staff, Carina Malmgren Heander, får ett utökat ansvarsområde där, förutom HR och Communications, även Legal och Public och Regulatory Affairs kommer att ingå. Marie Wohlfahrt tillträder som SAS nya chefsjurist inom Legal Affair-funktionen.

Omstruktureringen innebär att antalet medlemmar i koncernledningen kommer att minska till 7 personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour tel. +46 8 797 2944 

Latest news