Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i SAS koncernledning och organisation

May 27, 2015 11:00

Joakim Landholm, koncerndirektör Transformation lämnar SAS i augusti 2015. Joakim har valt att sluta i samband med att den transformationsenhet han framgångsrikt drivit inom kort kan avrundas och införlivas i den ordinarie linjeorganisationen.

–   Joakim Landholm har varit central för den omfattande transformation mot ett mer modernt, snabbfotat och konkurrenskraftigt flygbolag som SAS genomgått de senaste åren. Jag vill rikta ett varmt tack till Joakim för den enorma insats han gjort och vad han har åstadkommit för SAS, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Joakim Landholm har varit i SAS sedan januari 2012, då han tillträdde som koncerndirektör Commercial och medlem i koncernledningen.

I samband med att SAS i sommaren 2014 trappade upp åtgärderna för att skapa ett mer konkurrenskraftigt flygbolag, fick Joakim Landholm uppdraget att som koncerndirektör Transformation skapa och driva en enhet som uteslutande fokuserat på effektiviseringar och strukturella förändringar.

Efter ett år av mycket intensivt arbete kommer nu transformationsenheten att kunna lösas upp. De organisationsförändringar detta innebär kommer att kunna meddelas efter sedvanliga MBL-förhandlingar.

Joakim Landholm fortsätter som koncerndirektör i SAS fram till 31 augusti 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news