Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

January 7, 2015 07:00

Vid årsstämman i SAS AB den 18 februari 2014 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

Det danska Finansministeriet har meddelat SAS AB att den nuvarande ledamoten i SAS valberedning Peter Brixen har lämnat Finansministeriet och sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. I enlighet med bestämmelserna i den för SAS valberedning gällande instruktionen har Finansministeriet informerat SAS AB om att Rasmus Lønborg har utsetts till Peter Brixens efterträdare i valberedningen för SAS AB. Rasmus Lønborg är kontorchef i danska Finansministeriet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, ordförande

Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here