Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

January 7, 2015 07:00

Vid årsstämman i SAS AB den 18 februari 2014 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

Det danska Finansministeriet har meddelat SAS AB att den nuvarande ledamoten i SAS valberedning Peter Brixen har lämnat Finansministeriet och sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. I enlighet med bestämmelserna i den för SAS valberedning gällande instruktionen har Finansministeriet informerat SAS AB om att Rasmus Lønborg har utsetts till Peter Brixens efterträdare i valberedningen för SAS AB. Rasmus Lønborg är kontorchef i danska Finansministeriet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, ordförande

Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS Investor Relations

Latest news