Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

June 23, 2015 06:00

Vid årsstämman i SAS AB den 19 februari 2015 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Näringsdepartementet för svenska staten beslutat att göra en intern förändring som innebär att den nuvarande ledamoten Niklas Johansson ersätts av Magnus Skåninger i valberedningen för SAS AB. Magnus Skåninger är departementsråd på Enheten för statlig bolagsförvaltning på Näringsdepartementet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Magnus Skåninger, Näringsdepartementet, för svenska staten

Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2015 kl. 08.00

Latest news