Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

July 9, 2015 06:00

Vid årsstämman i SAS AB den 19 februari 2015 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande direkt efter årsstämman och finns tillgänglig via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Nærings- og fiskeridepartementet för norska staten beslutat att göra en intern förändring som innebär att den nuvarande ledamoten Knut J. Utvik ersätts av Jan Tore Føsund i valberedningen för SAS AB. Jan Tore Føsund är avdelingsdirektør på Eierskapsavdelingen på Nærings- og fiskeridepartementet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Magnus Skåninger, Näringsdepartementet, för svenska staten

Rasmus Lønborg, Finansministeriet, för danska staten

Jan Tore Føsund, Nærings- og fiskeridepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here