Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2013/2014

January 20, 2015 07:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2013-oktober 2014 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält att de vill få ett exemplar av årsredovisningen.

Årsredovisningen innehåller en uppdaterad utdelningspolicy om att SAS för närvarande, mot bakgrund av de genomgripande förändringar som sker i flygindustrin och som följd av att SAS initierat överläggningar med sina fackföreningar om hur man ska bemöta de nya förutsättningarna i industrin, omprövar sina finansiella mål samt utdelningspolicyn.

I övrigt innehåller årsredovisningen ingen ny väsentlig information, som inte tidigare offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké för 2013/2014 eller via separata pressmeddelanden.


Årsstämma

Årsstämman i SAS AB avhålls den 19 februari 2015 kl 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks, alle 1, Solna.

För ytterligare information:

SAS pressjour +46 8 797 2944

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2015 kl. 08.00.

Latest news