Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Bokslutskommuniké november 2014 – oktober 2015

December 16, 2015 07:00

SAS levererar avsevärd resultatförbättring

Augusti 2015 – oktober 2015

 • Resultat före skatt: 867 (-450) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: 1 338 (789) MSEK
 • Intäkter: 10 903 (10 966) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 0,5% [1]
 • Enhetskostnaden (CASK) steg med 3,5% [2]
 • EBIT-marginal: 11,8% (-2,3%)
 • Periodens resultat: 517 (-303) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,31 (-1,21) SEK
 • Helårsutsikterna för 2015/2016 återges på sida 8
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till SAS AB:s stamaktieägare
 • Styrelsen föreslår utdelning om 50 SEK/preferensaktie

November 2014 – oktober 2015

 • Resultat före skatt: 1 417 (-918) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: 1 174 (-697) MSEK
 • Intäkter: 39 650 (38 006) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) steg med 3,8% [1]
 • Enhetskostnaden (CASK) steg med 3,3% [2]
 • EBIT-marginal: 5,6% (0,4%)
 • Periodens resultat: 956 (-719) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,84 (-3,03) SEK

[1] Valutajusterad
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle

SAS VD och koncernchef kommenterar:

”SAS visar ett positivt resultat före skatt och engångsposter på 1 174 MSEK för räkenskapsåret 2014/2015. Det är en markant förbättring jämfört med föregående år, som framförallt drivs av våra kommersiella framgångar, kostnadsåtgärder och under fjärde kvartalet också av lägre flygbränslekostnader. Vi har under året gjort omfattande förbättringar med inriktning på de frekventa resenärerna och det har gett tydliga resultat. Däremot har den valuta- och flygbränslejusterade enhetskostnaden ökat under året, vilket inte är tillfredsställande. För att förbättra vår långsiktiga konkurrenskraft måste vi nu arbeta ännu mer intensivt med implementering av fortsatta kostnadsåtgärder.

Sammantaget har produktförbättringarna och de implementerade kostnadsåtgärderna skapat förutsättningar för att vi under nästa år kan öppna nya långdistanslinjer till Los Angeles, Miami och Boston. Vi vet att konkurrensen kommer att öka de kommande åren, men mot bakgrund av vår förbättrade finansiella position, vårt fokuserade förbättringsarbete och den positiva responsen från våra kunder,har vi ett bra utgångsläge. Vi fortsätter vårt dedikerade arbete för att göra livet enklare för våra frekventa resenärer med tidsbesparande och smidiga resor till efterfrågade destinationer ”, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Samtliga rapporter finns på engelska och svenska på www.sasgroup.net. Frågor om rapporterna kan ställas till investor.relations@sas.se.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2015, kl 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here