Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2014 – april 2015

June 18, 2015 06:00

SAS kommersiella satsningar ger resultat

Februari 2015 – april 2015

 • Resultat före skatt: 355 (-1 078) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: -331 (-1 076) MSEK
 • Intäkter: 9 403 (8 472) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) steg med 6,8%
 • Enhetskostnaden (CASK) steg med 3,4%(1)
 • EBIT-marginal: 4,9% (-7,8%)
 • Periodens resultat: 279 (-800) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 0,58 (-2,72) SEK
 • SAS förväntar att resultatet före skatt och engångsposter blir positivt med marginal för helåret 2014/2015, se sidan 8.

November 2014 – april 2015

 • Resultat före skatt: -481 (-1 224) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: -1 160 (-2 245) MSEK
 • Intäkter: 17 774 (16 343) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) steg med 6,7%
 • Enhetskostnaden (CASK) steg med 3,1%(1)
 • EBIT-marginal: -1,1% (-3,2%)
 • Periodens resultat: -361 (-912) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -1,63 (-3,07) SEK

1) Valutajusterad och exklusive flygbränsle.

SAS VD och koncernchef kommenterar:

”SAS visar ett resultat före skatt och engångsposter på -331 MSEK för andra kvartalet, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år. Förbättringen drivs framförallt av en positiv utveckling av enhetsintäkten som ökade med 6,8%. Resultatet före skatt påverkades positivt av avyttringen av två slots-par på London Heathrow. Våra kunder värdesätter vårt erbjudande och den positiva responsen har medfört 158 000 fler resenärer i SAS Plus, en ökning med 15% jämfört med föregående år. Samtidigt fortsatte antalet EuroBonus-medlemmar att öka under kvartalet och medlemsbasen består nu av 3,9 miljoner medlemmar. Parallellt med att SAS kontinuerligt utvecklar kunderbjudandet håller vi en fortsatt hög förändringstakt för att implementera tidigare presenterade kostnadsåtgärder. Implementeringen går enligt plan och åtgärderna ska sammantaget generera resultateffekter om 2,1 miljarder SEK med full effekt 2017. Enhetskostnaden ökade med 3,4% under andra kvartalet, vilket till stor del beror på att vi minskat kapaciteten. Detta visar på det fortsatta behovet att öka flexibiliteten i kostnadsmassan och minska kostnaderna ytterligare. SAS investerar i framtiden och de nya förenklade kollektivavtalen för piloter skapar förutsättningar för framtida expansion och som en direkt konsekvens utökar SAS långdistansflottan med ytterligare tre flygplan”, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2015, kl 08.00.

Latest news