Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2014 – juli 2015

September 8, 2015 06:00

Kommersiella framgångar stärker resultatet

Maj 2015 – juli 2015

 • Resultat före skatt: 1 031 (756) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: 996 (759) MSEK
 • Intäkter: 10 973 (10 697) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) steg med 3,6%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) steg med 3,4%[2]
 • EBIT-marginal: 10,4% (8,7%)
 • Periodens resultat: 800 (496) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 2,16 (1,24) SEK
 • Helårsutsikterna för 2014/2015 fasthålls, se sidan 8.

November 2014 – juli 2015

 • Resultat före skatt: 550 (-468) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: -164 (-1 486) MSEK
 • Intäkter: 28 747 (27 040) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) steg med 5,5%1
 • Enhetskostnaden (CASK) steg med 3,3%2
 • EBIT-marginal: 3,3% (1,5%)
 • Periodens resultat: 439 (-416) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 0,54 (-1,83) SEK

[1] Valutajusterad
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle

SAS VD och koncernchef kommenterar:

”SAS visar ett positivt resultat före skatt och engångsposter för tredje kvartalet på 996 MSEK, en förbättring med över 30% jämfört med föregående år. Förbättringen drivs framförallt av våra kommersiella framgångar och fortsatta effekter från vårt målmedvetna effektiviseringsarbete.

SAS tydliga fokus på Skandinaviens frekventa resenärer ger resultat och vi har nu har över fyra miljoner medlemmar i EuroBonus. Vi ser en stor efterfrågan bland våra frekventa resenärer på resor till USA och under 2016 expanderar vi med tre nya linjer; Los Angeles från Stockholm, Miami från Oslo och Miami från Köpenhamn. Nu
i början av september öppnar vi också den nya direktlinjen mellan Stockholm och Hongkong som kommer att flygas med SAS första nya Airbus A330E. Samtidigt som vi flyttar fram positionerna inom vår målgrupp fortsätter vi implementeringen av de kostnadsåtgärder som sammantaget ska generera resultateffekter om 2,1 miljarder SEK med full effekt 2017.

Vi ser nu fram emot en spännande höst med förberedelser för vår expansion på de interkontinentala linjerna och ett fortsatt högt tempo i förbättringsarbetet för att säkra ett långsiktigt konkurrenskraftigt och lönsamt SAS”, säger Rickad Gustafson, SAS VD och koncernchef.

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2015, kl 08.00.

Latest news