Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2016

December 22, 2015 07:00

SAS planerar att under 2016 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Årsredovisning 2014/2015                              2016-02-12
Delårsrapport 1, Nov-Jan 2016                      2016-03-08
Delårsrapport 2, Feb-Apr 2016                       2016-06-10
Delårsrapport 3, Maj-Jul 2016                        2016-09-08

Delårsrapport 4, Aug-Okt 2016                       2016-12-13

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras äga rum den 8 mars 2016.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2016 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december 2015 kommer att publiceras den 12 januari 2016).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here