Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS har inngått avtale med SAS Norge Pilotforening (SNF)

May 13, 2015 15:00

SAS har i dag inngått en ny forenklet overenskomst med SAS Norge Pilotforening, SNF. Dermed har selskapet oppnådd enighet med over halvparten av pilotkorpset, siden det også ble inngått ny avtale med den danske foreningen DPF 31. mars. De samme to foreninger har også i en såkalt trepartsavtale blitt enige med selskapet om felles karriereveier i SAS.  

Ansettelsestrygghet for den enkelte, redusert kompleksitet, og SAS’ behov for å agere raskt i forhold til markedets etterspørsel og behov, er sentrale elementer i avtalene. Med dette har man fått en ny forenklet overenskomst basert på mer moderne vilkår, og de nye forutsetninger som er gjeldende i luftfarten.

– Når vi nå har inngått avtale med både SAS Norge Pilotforening, SNF, og den danske pilotforeningen, DPF, så har vi tatt nok et stort steg fremover, og vi har fått overenskomster som gjenspeiler nåtidens konkurransesituasjon. Gjennom en konstruktiv dialog har vi nådd frem til denne avtalen som er så viktig for SAS, sier konsernsjef Rickard Gustafson, SAS. – Disse forhandlingene bekrefter også at vi tar et felles ansvar med pilotforeningene, og SNF har vist at de ønsker å være med på å sikre skandinaviske jobber og en fremtid for piloter i SAS.

Den nye overenskomsten som er inngått for to år, trer i kraft fra 1. april 2015.

SAS har også ambisjon om å inngå nye forenklede avtaler med de to resterende foreningene, svensk pilotforening, SPF, og norske SAS flygeres forening, NSF. Eksisterende avtaler har blitt reforhandlet gjennom 50 år, og kompleksiteten og omfanget har gjort forhandlingene krevende, og skjer nå de nærmeste dager med bistand fra henholdsvis Medlingsinstitutet i Sverige, og riksmeklingsmannen i Norge.  

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
SAS presseavdeling: +47 64 81 88 00

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here