Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS ingår avtal med Cityjet om wet lease och försäljning av Blue1

October 1, 2015 06:00

SAS inleder ett samarbete med Cityjet avseende regional jettrafik. I förbindelse med samarbetet förvärvar Cityjet också 100% av aktierna i SAS dotterbolag Blue1.

SAS strategi är att erbjuda frekventa resenärer ett brett nätverk med täta avgångar till, från och inom Skandinavien. För att storleksanpassa produktionen till trafikströmmarna nyttjar SAS inhyrd kapacitet, så kallad wet lease, med mindre regionala jet- och turboproppflygplan.

I linje med strategin har SAS ingått ett avtal med Cityjet om wet lease av åtta nya Bombardier CRJ900. SAS opererar redan via dotterbolaget Cimber tolv regionala jetflygplan av samma flygplanstyp.

–       Vi ser fram emot samarbetet med Cityjet som innebär att vi kan utveckla det regionala linjenätet ytterligare och därmed stärka SAS erbjudande till de frekventa resenärerna. Med åtta fabriksnya CRJ900 från Cityjet får vi tillgång till en effektiv och flexibel produktion av regionalflygningar som kompletterar SAS produktion på de större trafikflödena, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

De nya flygplanen, som har 90 säten och är målade i SAS färger, sätts in från och med mars 2016 på linjer och tider där det finns behov av att flyga med mindre flygplan. Wet lease-avtalet sträcker sig över tre år och omfattar åtta CRJ900 med option på ytterligare sex flygplan.

–       Detta är en fantastisk möjlighet för Cityjet att samarbeta med ett ledande flygbolag som SAS. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi levererar hög kvalitet både vad det gäller effektivitet och kundservice för SAS passagerare. Vi glädjer oss också åt att få tillskott av den erfarenhet och kunskap om den nordiska flygindustrin som förvärvet av Blue1 ger oss, säger Patrick Byrne, Styrelseordförande i Cityjet. 

Som ett led i samarbetet förvärvar Cityjet 100% av aktierna i SAS dotterbolag Blue1. Försäljningen av Blue1 kommer enbart medföra marginella effekter på SAS koncernens resultat före skatt, likvida medel och nettoskuld. Däremot kan koncernens resultat efter skatt komma att påverkas negativt med cirka 90 MSEK under fjärde kvartalet 2014/2015[1], på grund av nedskrivningar av koncernmässigt aktiverade underskottsavdrag. Försäljningen och det nya wet lease-avtalet förväntas att bidra till ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Om Cityjet

Cityjet är ett europeiskt flygbolag som grundades 1992 med huvudkontor i Dublin. Cityjet har en flygplansflotta på 18 Avro RJ85 och genomför över 680 flygningar i veckan i hela Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944


[1] Försäljningen beräknas påverka moderbolaget SAS AB’s resultat negativt med drygt 200 MSEK huvudsakligen genom nedskrivning av fordran.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here