Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS överför verksamheten på linjestationerna i Norge till Widerøe

October 22, 2015 06:00

I linje med den avsiktsförklaring som ingicks i juni 2015 har SAS och Widerøe kommit överens om att överföra verksamheten på SAS Ground Handlings samtliga linjestationer i Norge till Widerøe Ground Handling (Widerøe).

SAS Ground Handlings verksamhet på 14 linjestationer i Norge kommer den 1 februari att överföras till Widerøe. Överlåtelsen motsvarar cirka 850 heltidstjänster samt övertagande av befintliga avtal för utrustning, lokaler och handlingkontrakt. Transaktionen genomförs som en verksamhetsöverlåtelse vilket innebär att själva transaktionen inte får någon väsentlig direkt effekt på SAS resultat. Efter överföringen kommer SAS att köpa marktjänsterna från Widerøe Ground Handling som en extern tjänst och parterna har ingått ett avtal på 5 år för dessa tjänster.

–       Överföringen av verksamheten på linjestationerna i Norge till Widerøe är i linje med vår strategi om att fokusera på flygverksamheten och samtidigt minska de fasta kostnaderna i bolaget. I Widerøe får vi en kvalitativ och pålitlig leverantör samtidigt som vi säkrar en smidig outsourcing-process för våra medarbetare. Vi ser fram emot att arbeta vidare med Widerøe och tillsammans utveckla vår markprodukt för våra kunders bästa, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Widerøe har sedan tidigare markverksamhet på ytterligare 28 flygplatser i Norge som stödjer Widerøes regionala flyglinjer.

–       Vi ser fram emot att ta över SAS Ground Handlings verksamhet på linjestationerna vilket kommer att komplettera vår befintliga markverksamhet och ge oss ytterligare möjligheter att utveckla produkten vidare. SAS och Widerøe har sedan tidigare ett nära och framgångsrikt samarbete avseende Widerøes regionala flygverksamhet och vi ser fram emot att ta det vidare inom marktjänsterna, säger Stein Nilsen på Widerøe.

Genom överföringen tar även Widerøe över de externa avtal som SAS har på ett antal av linjestationerna i Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news