Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS överlåter en landnings- och starträttighet (”slots-par”) på London Heathrow flygplats vilket ger en positiv resultateffekt på 60 MUSD

February 4, 2015 07:00

SAS har ingått en transaktion med ett stort internationellt flygbolag som övertar ett slots-par på London Heathrow av SAS från början av sommartrafikprogrammet den 29 mars 2015.

Transaktionen ger en positiv resultateffekt motsvarande 60 MUSD för SAS, vilken kommer att redovisas under andra kvartalet i räkenskapsåret 2014/2015 med motsvarande likviditetseffekt under räkenskapsåret 2014/2015.

SAS är den femte största aktören på London Heathrow mätt i antal avgångar och hade före transaktionen 21 dagliga slots-par på London Heathrow, vilket nu kommer att reduceras till 20 dagliga slots-par.

SAS flyger från London Heathrow till Köpenhamn, Göteborg, Oslo, Stockholm och Stavanger. Även efter transaktionen kommer SAS fortsatt att erbjuda ett starkt och omfattande linjenät mellan Skandinavien och London Heathrow. Avsikten är att bevara säteskapaciteten till/från London Heathrow genom att sätta in större flygplan på resterande avgångar. Därutöver kommer SAS framöver att överväga att använda andra flygplatser i London-området.

SAS Investor Relations

Latest news