Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS överlåter ytterligare en landnings- och starträttighet (”slots-par”) på London Heathrow vilket ger en positiv resultateffekt på 22 MUSD

February 27, 2015 06:30

SAS har ingått en transaktion med Turkish Airlines som övertar ett slots-par på eftermiddagen på London Heathrow av SAS från början av vinterprogrammet den 25 oktober 2015.

Transaktionen ger en positiv resultateffekt på 22 MUSD för SAS, vilken kommer att redovisas under det andra kvartalet med motsvarande likviditetseffekt under år 2015.

Som en del av att skapa en balans mellan frekvenser och kapacitet under dagen, och efter överlåtandet av ett morgon slots-par tidigare i februari 2015, har SAS ingått en andra slots-par transaktion. Efter denna transaktion kommer SAS att ha 19 dagliga slots-par på London Heathrow och kommer fortsatt att vara det femte största flygbolaget på London Heathrow, mätt i antal avgångar per vecka. SAS har inga planer på att minska sin portfölj av slots-par ytterligare efter denna transaktion.

SAS flyger för närvarande från London Heathrow till Köpenhamn, Göteborg, Oslo, Stockholm och Stavanger. Även efter transaktionen kommer SAS fortsatt att erbjuda ett starkt och omfattande linjenät mellan Skandinavien och London Heathrow med avsikten att bevara säteskapaciteten till/från London Heathrow oförändrad genom att sätta in större flygplan på resterande avgångar. Som indikerat tidigare i februari 2015 kommer SAS överväga att använda andra flygplatser i London-området.

SAS Investor Relations

Latest news