Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS slutför köpet av Cimber

February 2, 2015 13:00

SAS slutför köpet av Cimber efter att samtliga villkor som ingår i transaktionen uppfyllts inklusive godkännande från danska Konkurrencestyrelsen. SAS utnämner Kent Hansen som ny VD för flygbolaget och han efterträder nuvarande VD från 1 mars 2015.

Den 8 december 2014 meddelades att SAS ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktieinnehavet i Cimber, att värdet på transaktionen uppgick till 20 MDKK och att transaktionen var föremål för sedvanliga villkor inklusive konkurrensmyndighetens godkännande i Danmark.

Danska Konkurrencestyrelsen har meddelat att de har godkänt SAS köp av Cimber. Samtidigt har övriga villkor i avtalet uppfyllts varför SAS köp av Cimber nu kan slutföras.

– Med den formella godkännelsen på plats ser vi nu fram emot att snabbt komma vidare med att etablera bolaget som ett effektivt flygbolag specialiserat på regionala flygningar. Vi kommer att bygga en enkel, fokuserad och smidig organisation, som kan leverera SAS’ välkända produkt till våra kunder med punktlighet, service och många avgångar, säger SAS VD och koncernchef Rickard Gustafson.

Till rollen som verkställande direktör och accountable manager hämtar SAS Kent Hansen från danska Trafikstyrelsen där han är chef för luftfartsområdet. Utnämnelsen som accountable manager förutsätter myndigheternas godkännande. SAS har också utnämnt Kjetil Grønevik till finansdirektör.

Som tidigare kommunicerats innebär köpet en möjlighet för SAS att överföra produktionen av sina 12 CRJ900 till bolaget vilket möjliggör att en mer fokuserad och flexibel produktion kan uppnås. Överflytten planeras vara genomförd 1 mars 2015.

SAS Investor Relations

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +45 32 32 31 35

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here