Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

174 000 fler passagerare flög med SAS i maj

June 8, 2016 09:02

Fler resenärer väljer att resa med SAS och i maj ökade det totala antalet passagerare med över 7% till 2,6 miljoner. 

SAS reguljära trafik ökade med 11,3% i maj. Tillväxten var störst på de interkontinentala linjerna till/från Asien och USA där trafiken ökade med 31% till följd av fler frekvenser och nya destinationer, såsom Los Angeles, Boston och Hongkong. På Europa- och intraskandinaviska linjerna minskade SAS kapaciteten med 3,3%, men trafiken var oförändrad jämfört med föregående år. Till följd av den kraftiga kapacitetsökningen på de interkontinentala linjerna ökade den totala reguljära kapaciteten med 9,5%. Kabinfaktorn ökade med 1,2 procentenheter och uppgick under månaden till 73,4%.

–       Fler väljer att resa med SAS vilket är positivt och i maj flög rekordmånga passagerare på SAS långdistanslinjer. Alla långdistansflygplan i trafik är nu uppgraderade med SAS nya kabininteriör. Efterfrågan i skandinaviska marknaden ökar men till följd av kapacitetsökningen och lägre flygbränslepriser har SAS yield sjunkit mer än förväntat. Marknadsutvecklingen visar därför på nödvändigheten att vi fortsätter att effektivisera SAS för att behålla vår konkurrenskraft, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den preliminära valutajusterade yielden och PASK var 6% respektive 5% lägre i maj 2016 än föregående år. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news