Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU-kommissionen överklagar inte EU-domstolens dom och 70,2 MEUR återförs till SAS

February 29, 2016 16:30

EU-kommissionen beslutade den 9 november 2010 att SAS Cargo och SAS koncernen, tillsammans med 11 andra flygbolag, hade deltagit i en global kartell kring flygfrakt. SAS dömdes till böter om 70,2 MEUR, men överklagade beslutet till EU-domstolens första instans, General Court. EU-domstolen upphävde i december 2015 EU-kommissionens beslut inklusive böterna om 70,2 MEUR.

EU-kommissionen har haft möjlighet att överklaga EU-domstolens dom från december 2015 till EU-domstolens högsta instans, Court of Justice of the European Union. EU-kommissionen har meddelat att den inte avser överklaga domen, vilket innebär att böterna från 2010 om 70,2 MEUR kommer att återföras till SAS.

SAS kommer att resultatföra återföringen som en engångspost under andra kvartalet, räkenskapsåret 2015/2016.

EU-kommissionen har möjlighet att fatta ett nytt beslut i denna fråga. Tidpunkten och innehållet i ett eventuellt nytt beslut har SAS ingen insikt i eller påverkan på.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here