Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Helseforetakene i Norge velger SAS og Widerøe

February 5, 2016 13:05

Helseforetakene har etter endt anbudsprosess også denne gang tildelt SAS og Widerøe størstedelen av sitt passasjervolum. SAS får førsteprioritet på de mest trafikkerte byene i Norge, både for pasient- og tjenestereiser, i inntil 4 år. Helseforetakene flyr innenlands i Norge for ca 350 millioner kroner årlig.   

Det var kombinasjonen av pris og hyppige avganger som ble utslagsgivende for valg av selskap. 

– Det er gledelig at vi har vunnet de største rutene, og vi ser frem til et fortsatt tett og godt samarbeid med Helse-Norge i tiden fremover til beste for pasienter og ansatte, sier konserndirektør for kommersiell virksomhet i SAS, Eivind Roald. – Vi skal også i de kommende årene vise oss tilliten verdig, og være den pålitelige og servicevennlige flytransportøren som det forventes av oss.

SAS ble foretrukket som førstevalg på de mest trafikksterke strekningene i Norge, eksempelvis mellom Oslo og Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, mens Widerøe fikk alle ruterstrekningene på det som omtales som kortbanenettet, og som gir helsereisende sømløse gjennomgående reiser i kombinasjon med SAS’ nettverk.

– For Widerøe er det svært hyggelig å få fornyet tillit fra helseforetakene, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe. Nettopp at vi kan tilby sømløse reiser med samarbeidspartnerne våre gjør tilbudet til publikum godt og trygt, slik det skal være, sier Nilsen.

Klagefrist på tildelingen er satt til 15. februar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
SAS presseavdeling +47 64 81 88 00

About

SAS is Scandinavia’s largest airline group. Scandinavian Airlines flies to more than 100 destinations within Scandinavia, Europe, North America and Asia. Scandinavian Airlines is a member and one of the founders of the world’s largest global airline alliance – Star Alliance. Together with the 27 members of Star Alliance, SAS flies to more than 1300 destinations in 193 countries worldwide. For more information: www.sasgroup.net

Latest news