Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Positiv start på SAS två nya USA-linjer i mars

April 7, 2016 09:02

I mars öppnade SAS nya långdistanslinjer mellan Los Angeles och Stockholm samt Köpenhamn och Boston. Linjerna har fått ett mycket positivt mottagande bland resenärerna. I mars valde 2,3 miljoner resenärer att resa med SAS. Jämfört med föregående år påverkas trafiktalen kraftigt negativt av fjolårets trafikstörningar i den Skandinaviska marknaden.

SAS trafik ökade med 4% i mars. Tillväxten var störst på de interkontinentala linjerna till/från Asien och USA där trafiken ökade med 15,8% till följd av fler frekvenser och nya destinationer. På SAS Europa- och intraskandinaviska linjer ökade trafiken med 3,4%. Kapaciteten ökade med 6,8% och kabinfaktor uppgick under månaden till 71,4%.

–       Den fortsatta satsningen på vårt interkontinentala erbjudande har fått ett mycket gott gensvar bland våra kunder och Los Angeles-linjen hade under mars en kabinfaktor på drygt 85%. Samtidigt som vi förbättrar vår produkt arbetar vi vidare med effektiviseringsarbetet för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den preliminära valutajusterade yielden^ och PASK* var under mars 14% respektive 16% lägre än föregående år. Den ökade kapaciteten på interkontinentala linjer resulterar i längre genomsnittlig flygdistans, vilket rent matematiskt medför en lägre enhetsintäkt och enhetskostnad.

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.

* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here