Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Positiv start på vinterprogrammet

December 7, 2016 10:02

Under november reste 2,4 miljoner resenärer med SAS, en ökning med över 160 000 passagerare jämfört med föregående år. SAS totala kabinfaktor förbättrades samtidigt med 4,2 procentenheter till 74,5, vilket är den högsta kabinfaktorn någonsin för en novembermånad. 

SAS totala trafik ökade med 16,7% under november. Tillväxten var störst på de interkontinentala linjerna där trafiken ökade med 29,4%. På de internationella linjerna inom Skandinavien och Europa ökade trafiken med 13,6%, där de fritidsorienterade linjerna hade störst tillväxt. SAS inrikeslinjer hade en trafikökning på 3,5%.

–   Det är glädjande att se att vårt vinterprogram fått en positiv start och att fler än någonsin tidigare väljer att resa med SAS i en novembermånad. Det är också tydligt att resandet framförallt ökar i mer priskänsliga kundsegment. Det visar att det är ytterst viktigt att fortsätta effektivisera verksamheten så att vi kan satsa på de marknader där vi ser störst tillväxt, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den nominella yielden^ sjönk 6% och PASK var oförändrad i november 2016, jämfört med föregående år. Underliggande yield är fortsatt kraftigt negativ, som en direkt konsekvens av flygskatten på resor i Norge. Förslaget att införa en ny flygskatt i Sverige ökar osäkerheten för flygtrafiken i Sverige och förväntar få negativa samhällseffekter.

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.

* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news