Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rekordmånga resenärer på SAS långdistanslinjer i juni

July 7, 2016 09:02

Under juni reste totalt 2,7 miljoner passagerare med SAS.

SAS reguljära trafik ökade med 8% i juni. Tillväxten fortsatte att vara störst på de interkontinentala linjerna till/från Asien och USA där över 170 000 resenärer flög med SAS, en ökning på drygt 30% jämfört med föregående år. Till följd av SAS kraftiga expansion på de interkontinentala linjerna ökade kapaciteten med 6%. SAS reguljära kabinfaktor ökade med 1,5 procentenheter och uppgick under månaden till 81,5%.

–       Det är glädjande att vi har rekordmånga resenärer på de interkontinentala linjerna och att vår satsning på USA och Asien fortsätter utvecklas positivt. Samtliga långdistansflygplan har nu blivit uppgraderade med SAS nya och mycket uppskattade kabininteriörer som vi hoppas att många kunder ska ha glädje av framöver, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den preliminära valutajusterade yielden^ och PASK* var 6% respektive 5% lägre i juni 2016 än föregående år. 

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.         * PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news