Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS årsredovisning 2014/2015

February 12, 2016 07:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för november 2014 – oktober 2015 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält detta via SAS hemsida.

Årsredovisningen innehåller en uppdaterad utdelningspolicy. Utdelning till stamaktieägarna kan ges när värde skapats genom att SAS avkastning på investerat kapital överstiger den genomsnittliga kapitalkostnaden. Utdelningsbeloppet ska ta i beaktande restriktioner i koncernens finansiella instrument. SAS ska ge utdelning till preferensaktieägare med 50 SEK per år med kvartalsvis utbetalning om 12,50 SEK per preferensaktie i enlighet med villkoren i samband med emissionen av preferensaktierna. I övrigt innehåller årsredovisningen ingen ny väsentlig information, som inte tidigare offentliggjorts i SAS bokslutskommuniké för 2014/2015 eller via separata pressmeddelanden.

Årsstämma 2016

Årsstämman i SAS AB avhålls den 8 mars 2016 kl 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks, alle 1, Solna. Se kallelsen, som offentliggjordes den 2 februari 2016, för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2016 kl. 08.00.

Latest news