Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS behåller marktjänstverksamheten på huvudflygplatserna

May 4, 2016 06:00

I linje med den avsiktsförklaring som ingicks i september 2015 har SAS och Aviator Airport Alliance Europe AB (Aviator) kommit överens om att fortsätta förhandlingar om överföring av verksamheten på SAS Ground Handlings linjestationer i Göteborg och Malmö till Aviator. SAS har dock beslutat att inte outsourca markverksamheten på huvudflygplatserna Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

I september 2015 ingick SAS en avsiktsförklaring med Aviator om ett övertagande av markverksamheten på huvudflygplatserna i Skandinavien samt Göteborg och Malmö. Efter analys och utvärdering av budet har SAS och Aviator kommit överens om att endast slutförhandla överlåtande av markverksamheten på flygplatserna i Göteborg och Malmö, vilket är i linje med vad SAS genomfört på övriga linjestationer i Skandinavien och övriga världen.

SAS har beslutat att fortsätta driva vidare markverksamheten på huvudflygplatserna i egen regi. Under de senaste åren har SAS drivit ett stort effektiviseringsarbete inom SAS Ground Handling samt outsourcat en stor del av verksamheten, vilket reducerat kostnaderna med cirka 300 MSEK de senaste två åren.

SAS och Aviator har kommit fram till att det inte finns kommersiella förutsättningar för ett övertagande av markverksamheten vid huvudflygplatserna. SAS digitaliseringsagenda innebär möjligheter för ytterligare effektiviseringar och kundförbättringar inom markverksamheten som bedöms att kunna genomföras bäst i egen regi.

Förhandlingarna kring markverksamheten i Malmö och Göteborg förväntas vara klara under sommaren 2016.

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 kl. 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here