Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS bokslutskommuniké november 2015 – oktober 2016

December 13, 2016 08:00

Resultat enligt prognos – Ytterligare åtgärder initieras.

Augusti 2016 – oktober 2016

 • Resultat före skatt: 577 (867) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: 941 (1 338) MSEK
 • Intäkter: 11 135 (10 903) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 7,7%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 8,3%[2]
 • Periodens resultat: 591 (517) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,53 (1,31) SEK
 • Helårsutsikterna för 2016/2017 återges på sida 8.

November 2015 – oktober 2016

 • Resultat före skatt: 1 431 (1 417) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: 939 (1 174) MSEK
 • Intäkter: 39 459 (39 650) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 8,0%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 4,1%[2]
 • Periodens resultat: 1 321 (956) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 2,94 (1,84) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till SAS AB:s stamaktieägare
 • Styrelsen föreslår utdelning om 50 SEK/preferensaktie

[1] Valutajusterad
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle

SAS VD och koncernchef kommenterar:

”I linje med vår prognos levererade SAS ett positivt resultat före skatt och engångsposter för räkenskapsåret 2015/2016. Utvecklingen visar att vi fortsätter att få ett bra gensvar på vårt kunderbjudande. Vi har fler passagerare och kabinfaktorn är den högsta någonsin under fjärde kvartalet.

Marknadsförhållandena har under hösten blivit mer krävande och industrin fortsätter att förändras i snabb takt. Samtidigt växer den skandinaviska flygmarknaden och efterfrågan på fler långdistanslinjer och fritidsrelaterade resor i Europa ökar. För att SAS ska kunna ta del av dessa spännande tillväxtmöjligheter, krävs en lägre kostnadsstruktur och att SAS lönsamhet ökar.

Som ett naturligt svar på de förändrade marknadsförutsättningarna höjer vi nu ambitionen inom vårt effektiviseringsprogram från 0,8 miljarder SEK till 1,5 miljarder SEK, under 2017-2019. Men för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi göra mer. Därför planlägger vi ytterligare åtgärder som syftar till att ta itu med de återstående strukturella nackdelar, som gör att SAS har en högre enhetskostnad än nyetablerade konkurrenter.

Som företag måste vi skapa värden åt aktieägarna för att kunna investera i vår framtid och vara relevanta för våra kunder. Att vi förbättrar SAS effektivitet är därför ytterst viktigt och en existentiell fråga för bolaget.

Vi inleder nu ett spännande år där jag ser stora möjligheter för SAS, men där utmaningarna också är många”, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2016 kl. 08.00 CET.

Latest news