Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2015–april 2016

June 10, 2016 06:00

FLER PASSAGERARE I RESULTATMÄSSIGT SVAGT KVARTAL

FEBRUARI 2016 – APRIL 2016

 • Resultat före skatt: 127 (355) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: -601 (-331) MSEK
 • Intäkter: 8 916 (9 403) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 11,5%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 1,3%[2]
 • EBIT-marginal: 2,7% (4,9%)
 • Periodens resultat: 171 (279) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 0,25 (0,58) SEK
 • Helårsutsikterna för helåret 2015/2016 fasthålls, se sidan 8.

NOVEMBER 2015 – APRIL 2016

 • Resultat före skatt: -182 (-481) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: -1 005 (-1 160) MSEK
 • Intäkter: 17 191 (17 774) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 10,8%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 3,9%[2]
 • EBIT-marginal: 0,3% (-1,1%)
 • Periodens resultat: -75 (-361) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,76 (-1,63) SEK

[1] Valutajusterad .
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle.

SAS VD OCH KONCERNCHEF KOMMENTERAR:

”Vi lägger ett kvartal bakom oss som resultatmässigt inte är tillfredsställande. Det är dock glädjande att den kommersiella strategin med fokus på de frekventa resenärerna ger resultat och att fler kunder väljer att flyga med SAS, vilket också återspeglas i det positiva kassaflödet. Trots kraftigt sänkt flygbränslekostnad redovisar vi ett sämre resultat än föregående år. Det svaga resultatet påverkas framför allt av tre faktorer; en ökad prispress, kostnader för tekniskt underhåll och negativa valutaeffekter.

Vi fokuserar på de frekventa resenärerna och arbetar målriktat med innovation och ökad digitalisering för att stärka lojaliteten inom denna målgrupp. Det har attraherat 130 000 nya EuroBonus-medlemmar under kvartalet och samtidigt har vårt företagsprogram SAS Credits fått nära 5 000  nya kunder jämfört med förra året. Vår satsning på nya långdistanslinjer uppskattas av våra kunder och och sammantaget ser bokningsläget för sommaren stabilt ut. Samtidigt ser vi att landskapet inom europeisk luftfart förändras i snabb takt. Marknadsutvecklingen med en tillväxt framför  allt inom fritidssegmentet och en sjunkande betalningsvilja hos kunderna utmanar lönsamheten i industrin. SAS är idag det enda bolaget som trafikerar Skandinavien till Europa där den flygande personalen uteslutande har skandinaviska anställningsvillkor.

Mot denna bakgrund måste vi fortsätta vår förändringsresa för att säkra en långsiktig konkurrenskraft och hållbar avkastning till våra aktieägare”, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016, kl 08.00.

Latest news