Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2015–januari 2016

March 8, 2016 07:00

SAS presenterar resultatförbättring för kvartalet

November 2015 – januari 2016

  • Resultat före skatt: -309 (-836) MSEK
  • Resultat före skatt och engångsposter: -404 (-829) MSEK
  • Intäkter: 8 275 (8 371) MSEK
  • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 10,0% [1]
  • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 6,6% [2]
  • EBIT-marginal: -2,2% (-7,8%)
  • Periodens resultat: -246 (-640) MSEK
  • Resultat per stamaktie: -1,01 (-2,21) SEK
  • Helårsutsikterna för räkenskapsåret 2015/2016 fasthålls, se sidan 8.

[1] Valutajusterad
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle

SAS VD och koncernchef kommenterar:

”Första kvartalet är det säsongsmässigt svagaste kvartalet under räkenskapsåret och resultatet före skatt uppgick i år till -309 MSEK. Det är dock en förbättring med 527 MSEK jämfört med föregående år. Förbättringen drivs av våra kommersiella framgångar, väsentligt lägre flygbränslekostnader och effekter från kostnadsåtgärder.

Vår strategi är att stärka vårt erbjudande till Skandinavens frekventa resenärer och vara ett flygbolag där kunderna belönas för sin lojalitet. Det är många som uppskattar fördelarna med SAS, vilket resulterat i 14% fler EuroBonus-medlemmar jämfört med förra året samtidigt som intäkterna från medlemmarna nådde över 50% av våra totala passagerarintäkter. Konkurrensen intensifieras under 2016 med ökad kapacitetstillväxt i marknaden. Vi arbetar därför fortsatt intensivt med att marknadsanpassa och effektivisera verksamheten. En viktig del för att öka vår kostnadsflexibilitet är outsourcingen av markverksamheten på linjestationernai Norge, som nu är slutförd enligt plan.

Inför våren ser vi fram emot att erbjuda nya linjer till både Los Angeles och Boston och välkomna våra resenärer ombord i våra ombyggda långdistansplan med en produkt som enligt våra kunder är den bästa i Europa”, säger Rickard Gustafson,SAS VD och koncernchef.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2016, kl 08.00.

Latest news