Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport november 2015 – juli 2016

September 8, 2016 06:00

Tydlig strategi ger ökade intäkter

Maj 2016 – juli 2016

 • Resultat före skatt: 1 036 (1 031) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: 1 003 (996) MSEK
 • Intäkter: 11 133 (10 973) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 3,5%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 0,3%[2]
 • EBIT-marginal: 10,4% (10,4%)
 • Periodens resultat: 805 (800) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 2,17 (2,16) SEK
 • Helårsutsikterna för helåret 2015/2016 vidhålls, se sidan 8.

[1] Valutajusterad
[2] Valutajusterad och exklusive flygbränsle

November 2015 – juli 2016

 • Resultat före skatt: 854 (550) MSEK
 • Resultat före skatt och engångsposter: -2 (-164) MSEK
 • Intäkter: 28 324 (28 747) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 8,1%[1]
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 2,6%[2]
 • EBIT-marginal: 4,3% (3,3%)
 • Periodens resultat: 730 (439) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,42 (0,54) SEK

SAS VD och koncernchef kommenterar:

”SAS resultat före skatt uppgick under det tredje kvartalet till 1 036 MSEK. Justerat för den strejk vi hade i Sverige i juni, är resultatet drygt 140 MSEK bättre än samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ökade intäkter till följd av att fler resenärer väljer SAS. Resultatet påverkas även positivt av lägre flygbränslekostnader, som till stor del motverkas av negativa valutaeffekter och högre tekniska underhållskostnader.

Kvartalet visar att vår strategi med fokus på de frekventa resenärerna fungerar. Under kvartalet reste 226 000 fler resenärer med oss och antalet EuroBonus-medlemmar ökade med 120 000 till totalt 4,5 miljoner. Medlemmarna har även ökat sitt resande med 5,5% vilket är mer än SAS övriga kunder och visar att lojaliteten stärkts. Vårt utökade erbjudande och förbättrade produkt till sommarbetonade destinationer har medfört att fler väljer SAS även när de reser på semester- och weekendresor.

Konkurrenssituationen är fortsatt hård, vilket lett till fortsatt yieldpress samtidigt som osäkerheten i omvärlden ökat. Detta tillsammans med kommande finansieringsbehov av flygplan och låneförfall understryker vikten av att vi intensivt arbetar vidare med att effektivisera verksamheten, stärker vår finansiella ställning och drar nytta av våra kundinvesteringar.

Inför hösten ser vi fram emot att lansera den nya linjen till Miami och också välkomna våra resenärer ombord på våra första fabriksnya och bränsleeffektiva Airbus A320neo”, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 08.00 CET.

Latest news