Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2016/2017

October 25, 2016 06:00

SAS planerar att under räkenskapsåret 1 november 2016 till 31 oktober 2017 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 4, aug-okt 2016                        2016-12-13
Årsredovisning 2015/2016                              2017-02-01
Delårsrapport 1, nov-jan 2017                        2017-03-08
Delårsrapport 2, feb-apr 2017                         2017-06-21
Delårsrapport 3, maj-jul 2017                         2017-09-05

Årsstämma
SAS AB:s årsstämma planeras äga rum den 22 februari 2017.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2016/2017 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

SAS Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here