Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansiella kalender 2016/2017

October 25, 2016 06:00

SAS planerar att under räkenskapsåret 1 november 2016 till 31 oktober 2017 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 4, aug-okt 2016                        2016-12-13
Årsredovisning 2015/2016                              2017-02-01
Delårsrapport 1, nov-jan 2017                        2017-03-08
Delårsrapport 2, feb-apr 2017                         2017-06-21
Delårsrapport 3, maj-jul 2017                         2017-09-05

Årsstämma
SAS AB:s årsstämma planeras äga rum den 22 februari 2017.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2016/2017 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

SAS Investor Relations

Latest news