Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS finansierar åtta flygplan

November 9, 2016 07:00

Som en del av SAS fokus på att optimera kapitalstrukturen och minska finansieringskostnaderna har SAS avtalat om att refinansiera två Boeing 737 och fyra Airbus A319 med en kreditfacilitet om 75 MUSD med bland annat Standard Chartered Bank och Norddeutsche Landesbank. Faciliteten förfaller i januari 2023. Flygplanen kommer att refinansieras fram till januari 2018 och var tidigare finansierade genom leasingavtal.

Som en del av transaktionen har SAS också ingått en Sale and leaseback transaktion med Standard Chartered Bank för de två första levererade Airbus A320neo med CFM Leap-1A motorer under 2016 med en leasingperiod om tio år.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here